Logo

کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی

دسته بندی : عکس
1398/11/30
گروه موسیقی رها به سرپرستی مهدی تیموری روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در قالب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه رفت.
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101322230588_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101328006809_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101336764305_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101342540527_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101351298023_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101314218410_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101296703417_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101279188424_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews
کنسرت گروه موسیقی (( رها )) در برج آزادی http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101360055520_Thum.jpg جشنواره موسیقی فجر کنسرت Tazenews


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000